กูรูเชื่อเรือร่วมวงชิง “ฮาลันด์” แม้ไม่ใช่แข้งสไตล์ “เป๊ป”