ขนาดนั้นเลย! พอชบอก “ลีกเอิง” แข็งจริง เน้นร่างกายยิ่งกว่าพรีเมียร์