คาร์ร่ากดไลก์ “โอบา,ลากา” เล่นเต็มที่ช่วยปืนคว้าชัย