ปธ.สหภาพเอเยนต์ชี้ “วลาโฮวิช” ปัดต่อสัญญาเพื่ออนาคต