“พี่ต้า” โอดปืนพลาดเองต้นครึ่งหลังดับความหวังต่อกรหงส์