‘ยักษ์เดนส์’ เชื่อไม่มีใครเหมาะคุมผีเท่า ‘เฮียยิ้ม’ อีกแล้ว