“วิลเชียร์” ชี้ปืนต้องเล็งคว้าท็อป 6-แนะดันดาวรุ่งแววดี