สื่อผู้ดีตี “เอเมนาโล่” เต็งจ๋านั่งแท่น DoF สาลิกา