“ฮาว” มั่นใจสาลิกามีดีพออยู่รอด แม้โดนแฟนปืนล้อ “รวยแต่กาก”