“เดมเบเล่” ได้ไฟเขียวคืนสนามช่วยต่างดาวหลังเจ็บ 4 เดือน