เมอร์ฟี่กังวล ‘น้าคอน’ เซ็นสัญญาไก่สั้นไป ไม่พอคืนชีพทีม