เรียกแพงไป! สื่อกระทิงเผยราชันถอนสมอเลิกล่า “รูดิเกอร์”