‘โรเมโร่’ บอกไก่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกแม้ฟอร์มขึ้นๆลงๆ