โหมสาลิกาเปิดฉากถก “ฟอนเซก้า” แต่ยังเปิดกว้างตัวเลือกอื่น